Voorwaarden Print E-mail

Van elke reservering in kattenpension Opgepast wordt een reserveringsformulier/factuur in tweevoud opgemaakt. De klant krijgt er 1 mee.

Dit formulier bevat de adresgegevens van kattenpension Opgepast, de adresgegevens van de klant en de pensiongast (pensionkat), de duur van het verblijf en het verschuldigde bedrag per dag. Daarnaast staan hierop ook de bijzondere kenmerken van de kat.

Het reserveringsformulier wordt ondertekend door de klant en de pensionhouder en geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst. Hetzelfde geldt bij een reservering via het formulier op de website. De klant krijgt zodra de (digitale) reservering binnen is een bevestiging per email.

Prijzen: Zie de Tarieven pagina 

 

De vermelde prijs per dag betreft de kosten v.d. verzorging, voeding en verblijf (uitgezonderd speciale voeding en eventuele dierenartskosten).

Betaling van het pensiongeld dient altijd vooruit te gebeuren. 

Bij voorkeur via overschrijving naar rekeningnummer INGB 0683554735 IBAN NL71 

ten name van Opgepast Kattenpension 

Met vermelding van het reserveringsnummer en naam van de kat.

 Of door contante (gepaste) betaling bij het brengen van de kat.

Als een klant zich niet meldt op de afgesproken datum mag het pension de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Hierop volgend blijft de klant aan kattenpension Opgepast tot schade pensiongeld verschuldigd. Bij niet tijdige schadebetaling van de klant is kattenpension Opgepast gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bij de klant in rekening te brengen met een minimum bedrag van € 250,-.

Bij eerder ophalen van de pensionkat dan overeengekomen middels de reservering door de klant is kattenpension Opgepast gerechtigd de resterende dagen van het verblijf aan de klant tegen de overeengekomen prijs per dag in rekening te brengen.

Kattenpension Opgepast verplicht zich tot het voeden, huisvesten en verzorgen van de pensionkat die bij hem verblijft.

Kattenpension Opgepast zal waar mogelijk in alle redelijkheid rekening houden met de wensen van de verzorging van het dier.

Als een kat niet voldoende of juist is ingeent, is kattenpension Opgepast gemachtigd om de kat te weigeren.

Kattenpension Opgepast mag na consultatie van een dierenarts kalmerende middelen geven indien dit naar oordeel  vh pension noodzakelijk is.

Kattenpension Opgepast wordt nooit de eigenaar van een pensionkat. Indien een kat niet 4 weken na de afgesproken einddatum is opgehaald, dan is het pension gerechtigd om het dier af te staan  aan een dierenasiel. Alle hierdoor ontstane kosten worden verhaald op de eigenaar van de kat.

U als klant bent verplicht om bij de aanvang van het verblijf van uw kat alle benodigde gegevens aan het pension te verstrekken. Deze zijn noodzakelijk voor een goede huisvesting en verzorging van uw dier in het pension. De klant is aansprakelijk voor schade die ondervonden wordt als gevolg van niet verstrekken of wel verstrekken van onjuiste gegevens met betrekking tot de pensiongast.

Indien uw kat tijdens het verblijf onverhoopt komt te overlijden kan het pension door een onafhankelijke deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van de klant.

Het pension is aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van niet nakomen door het pension van de verplichtingen uit de overeenkomst. Het pension is niet aansprakelijk als dit voortvloeit uit onvoorziene omstandigheid of indien het niet te wijten is aan het pension. Hiervan wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Het pension is in geval van niet nakoming van 1 of meer van de verplichtingen uit de pensionovereenkomst in geen geval aansprakelijk te houden voor een hoger bedrag dan € 350,-

Iedere klant is verplicht om voor aanvang van het verblijf in het pension  het bewijs/paspoort met entingen tegen katte en niesziekte  af te geven . Vanaf 1 januari 2013 is bordetella ( neusdruppelvaccin ) ook vereist. daarnaast het bewijs van elke andere  voorgeschreven aanvullende inenting.

 
kat4.gif